Een stukje geschiedenis
Willemsoord werd in 1820 als kolonie door de Maatschappij van Weldadigheid gesticht. Generaal Johannes van den Bosch, waar onze school naar is vernoemd, was de geestelijk vader van de plannen om in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord drie vrije koloniƫn te stichten om kansarme gezinnen uit het westen van Nederland de gelegenheid te bieden een nieuw bestaan op te bouwen. De kolonisten kregen een woning met een hectare grond, er werd voorzien in hun onderhoud, er was geneeskundige hulp, alsmede godsdienst- en schoolonderwijs.

Onder deze link de geschiedenis van deze streek: Canon van Overijssel