Onze school is een openbare school. Leerlingen moeten zich veilig en vertrouwd voelen op school. We dragen er zorg voor om het kind voor te bereiden om zelfstandig mee te kunnen draaien in de samenleving.

Wij geven onderwijs, waarbij we aansluiten bij het vermogen van de leerlingen wat betreft:   
- begaafdheid
- interesse
- motivatie
- tempo
- leerstijl
- zelfstandigheid

In het onderwijs wat onze school geeft, is plaats voor het humanistisch vormingsonderwijs en het godsdienstonderwijs.