Overblijfregeling

Inleiding
Op alle basisscholen moeten de kinderen in de gelegenheid gesteld worden om over te blijven. Elke school moet een overblijfregeling aanbieden. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die tussen de middag thuis geen opvang hebben en voor kinderen die zover van school wonen dat ze in de middagpauze niet naar school kunnen.

Financiën
Vanaf 1 januari 2008 wordt er gebruik gemaakt van strippenkaarten. Een kaart bestaat uit 10 of 20 strippen. De kaarten kosten 15 euro voor 10 strippen en 30 euro voor 20 strippen. Dit komt op 1,50 euro per keer. 
Dit systeem is omgezet in een digitaal systeem in 2012. Via deze link komt u op dit digitale systeem. link:http://genvdboschschool.donkworks.nl
Ouders hebben een  inlogcode waarmee ze zelf hun kind(eren) kan/kunnen inschrijven. Iedere familie heeft zijn eigen account. Ook kunt u via telebankieren strippen kopen, 10 voor €15, - of 20 voor €30, -. Het bankrekeningnummer is  NL32RABO0123464668 t.a.v. OBS Gen v/d Bosch Overbl. onder vermelding van de naam van uw kind Wij verwerken zo spoedig mogelijk de strippen in uw account.

Bezoek regelmatig uw account zodat u op de hoogte bent van het aantal strippen  die u nog heeft. Als er 0 strippen op uw account staan, krijgt u van ons een herinneringsbriefje en bij -5 nog eens. U kunt maximaal 7 strippen rood staan.  Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om op dat moment de schuld in te lossen. Gevolgen kunnen zijn dat er geen overblijf kan plaatsvinden.  
Het geld wat u betaalt voor de strippenkaarten wordt gebruikt voor:
-aanschaf van speelmateriaal, meubilair, EHBO koffer, Sinterklaas en andere thema’s enz. 
-gebruiksmateriaal bijv. thee, glazen, bekers, waterkoker afwasmiddel enz.
-onkostenvergoeding voor de overblijfkrachten.

De overblijfkrachten
Er zijn vijf overblijfkrachten waarvan één coördinator en vier vaste krachten. Bij afwezigheid moet de overblijfkracht zelf voor vervanging zorgen. Alle overblijfkrachten hebben cursussen en opleidingen gevolgd met daarbij ook nog EHBO.

Verantwoordelijkheden
De overblijfkracht draagt er tijdens de middagpauze zorg voor dat het overblijven in een gezellige en ordelijke sfeer verloopt. Zij moet in staat zijn problemen zelfstandig op te lossen. In uitzonderlijke gevallen kan zij een leerkracht om hulp vragen. Zij ziet toe dat materialen netjes worden gebruikt en de overblijfruimte verzorgd wordt achtergelaten.

Dagelijkse gang van zaken
De kinderen worden via het digitale systeem door de ouders opgegeven. Dit kan uiterlijk tot 10.00 uur op de dag van overblijf. Is uw kind aanwezig zonder dat het ingeschreven is in het systeem, wordt er een extra strafstrip gerekend.
U kunt voor het hele jaar uw kind al opgeven, alle data staan in het systeem verwerkt. Mocht uw kind verhinderd zijn, dan kunt u uw kind voor 10.00 uur s ’morgens afmelden via het digitale systeem. Dit gaat hetzelfde als het aanmelden door in te loggen, naar de groep van uw kind te gaan, de naam van uw kind aan te klikken en op de kalender op de datum te klikken. Indien u niet uw kind heeft afgemeld voor 10.00 uur dan wordt er wel een strip afgeschreven.
Ouders van groep 1 en 2 dienen de leerkracht van het kind op de hoogte te stellen van het feit dat het kind op school overblijft.

De middagpauze
De kinderen die bij de overblijf aanwezig zijn gaan om 12 uur eerst naar buiten om te spelen. Op het schoolplein wordt door een overblijfkracht de aanwezigheid van de kinderen gecontroleerd. Om 12.15 uur gaan wij met zijn allen naar binnen om gezamenlijk te eten. De kinderen van groep 1 en 2 gaan eerst naar de wc en handen wassen. Ze hebben een trommeltje met brood, fruit en evt. een zuiveltoetje een pakje of een beker drinken bij zich. Geen snoep of koekjes.

Er is thee aanwezig waar voor de (jongere) kinderen koud water of melk bij gedaan wordt. Ze kunnen ook een beker melk krijgen. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen of binnen met de speelmogelijkheden die van de overblijf zijn.

Om 13.00 uur worden de kinderen van groep 1 en 2 naar hun eigen lokaal gebracht waar hun leerkracht dan weer aanwezig is. Groep 3 t/m 8 gaat buiten spelen waar een leerkracht pauzedienst heeft en als het regent, gaan ze naar hun eigen lokaal.

De coördinator van de TSO is Ageeth van der Linden, voor meer informatie kunt u haar bereiken op Tel. nr. 06 – 224 22 519 of via de  mail : lindjer@planet.nl

Een volgende kind uit een gezin wat naar de overblijf komt, hoeft geen nieuw account te hebben. Het doorgeven van de naam, klas is voldoende. Deze kan op het bestaande account bijgeschreven worden. Dit kan via bovenstaande mail adres.