Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Naast de MR kent onze Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin afgevaardigden uit de medezeggenschapsraden zitting hebben. Deze raad behartigt de gezamenlijke schooloverstijgende belangen van alle openbare basisscholen in onze gemeente. Onderwerpen die voor de MR-en voor alle scholen gelden worden in de GMR besproken en verder komt bijvoorbeeld aan de orde: huisvesting, bestuursformatieplan, personeelsbeleid, Arbo-beleid, verdeling van de beschikbare gelden

Reglement Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad