Plusklas
Hoe werken je hersenen eigenlijk? Hoe kun je nieuwe informatie goed ordenen, samenvatten of uit je hoofd leren? Hoe maak je een mindmap of hoe bedenk je goede vragen bij een onderwerp? Hoe kun je je huiswerk goed plannen? Hoe kun je je echt goed verdiepen in een onderwerp en dit presenteren aan anderen? Welke leerdoelen zijn voor jou belangrijk om aan te werken? Schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een plusklas, anderhalf uur per week. In deze plusklas zitten leerlingen uit verschillende groepen voor wie het reguliere werk (te) weinig uitdaging biedt. Deze leerlingen worden begeleid door juf Manon.

We werken in de plusklas aan doelen om te:
‘leren leren’: Voor sommige kinderen is de leerstof die ze in hun groep krijgen makkelijk, zij hoeven daar weinig tot geen moeite voor te doen. Toch is het belangrijk om te leren hoe je iets kunt leren voor het moment dat het wel moeilijk wordt. Er wordt hierbij gekeken naar: werkhouding, werken volgens plan en manieren van leren. De kinderen krijgen in de reguliere groep verrijkingswerk aangeboden, in de plusklas besteden we aandacht aan hoe je hiermee omgaat, hoe je je taken kunt plannen, wat je kunt doen als het moeilijk wordt, wat het oplevert als je goed doorzet…
‘leren denken’: Hierin staan creatief denken, kritisch denken en analytisch denken centraal.
‘leren (voor het) leven’: Hierbij wordt gewerkt aan inzicht in jezelf en omgaan met anderen.

Wie geeft les aan de plusklas?

Juf Manon Hof- Steennis (Leerkracht plusklas en groep 5/6, Master Leren en Innoveren)
Via een kleine omweg (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) ben ik in 1999 begonnen aan de VONDST opleiding aan de Pabo in Meppel.
In 2001, net afgestudeerd, kreeg ik de kans om op de Generaal van den Boschschool in groep 5 en 6 de vrijdagen te komen draaien. Ik was gelijk enthousiast, omdat ik twee jaar ervoor een jaar stage had gelopen hier op school en daar erg van genoten had. Later kreeg ik er wat uren in groep 3 (en 4) bij en daarna in groep 7/8 en 5/6.

Schooljaar 2012-2013 ben ik gestart met het opzetten van een plusklas, waar ik sindsdien met veel plezier aan lesgeef (anderhalf uur per week).
2013-2015 heb ik de studie; Master Leren en Innoveren gevolgd op de KPZ. Tijdens deze studie heb ik onderzoek gedaan naar het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.


http://talentstimuleren.nl/onderwijs/primair-onderwijs/publicatie/4017-de-hele-week-hoog-begaafd


Naar bovenzijde pagina
Copyright © Generaal van den Boschschool Willemsoord