Groep 7-8 schooljaar 2017-2018

Dit jaar bestaat groep 7/8 uit 19 leerlingen, 8 in groep 7 en 11 in groep 8. Twee kleine groepen, samen een erg gezellige groep. Meester André staat voltijds voor de groep.
De dagindeling van de beide groepen ziet er eigenlijk hetzelfde uit. De ochtenden worden gevuld met (over de week verspreid) 2 lessen spelling, 3 taallessen, 3 lessen technisch lezen, 3 lessen begrijpend lezen en 5 rekenlessen. Op dinsdag- en vrijdagmiddag staat het laatste uur gymnastiek op het rooster. De woensdag ziet er wat anders uit. ’s Ochtends staat het nakijken van het huiswerk werkwoordspelling op het programma en het wekelijkse dictee. Op maandagmiddag starten we met het Zapp-weekjournaal (het oude school-TV weekjournaal). Vrijdagochtend na de pauze krijgen de groepen gezamenlijk HVO van juf Petra.

De middagen kennen een iets andere invulling. Maandagmiddag, staat naast het Zapp-weekjournaal in het teken van Topondernemers, onze methode wereldoriëntatie, waarin geschiedenis, natuuronderwijs en aardrijkskunde worden gecombineerd. Ook de dinsdagmiddag wordt hiermee voorafgaand aan de gymles gevuld. De donderdagmiddag staat gereserveerd voor techniek. Het uur op de vrijdagmiddag voor gymnastiek wordt gevuld met afwisselend topografie en verkeer.

 

Vorig jaar stond techniek hoog in het vaandel met het project 3DKanjers, met een kleine tweehonderd andere basisscholen hebben we zelf een 3D-printer in elkaar gezet. Een deel van de bouwers is inmiddels van school gegaan, nu is het zaak om de kennis rond 3D-printen op peil te houden. Wat kun je met een 3D-printer? Hoe werkt het? Hoe kun je leren programmeren? Hoe werkt ontwerpen met Autocad? Hoe zet ik een ontwerp om in een printbaar 3D-ontwerp? Allemaal kennis die we met groep 7/8 moeten blijven uitbouwen.

 

Aan een aantal activiteiten nemen we tweejaarlijks deel in verband met de combinatiegroep.

Dit jaar staat de tweejaarlijkse schoolmusical op het programma, 06 juli 2018 staat er weer een avondvullende musical op de planken gebracht in café De Steen.

Jaarlijks terugkerend zijn de deelname aan de Kinderpostzegelactie door de leerlingen van groep 7 en de Jantje Betonloterij door groep 8, beiden in september. Op 4 mei worden er tijdens Dodenherdenking gedichten voorgelezen door een aantal leerlingen van groep 7/8. Als school hebben we de geallieerde begraafplaats Erehof geadopteerd. Tot slot staan er nog een tweetal activiteiten uit het cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland op het programma. We gaan naar de theatervoorstelling ‘Vallen en Opstaan’ en we gaan nog een middag ‘Varen met het Skutien’ in Vollenhove.
Naast de vast terugkerende onderdelen wordt er ook door het jaar deelgenomen aan diverse projecten en activiteiten, deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief, ouders in de beide groepen worden via de groepsapp op de hoogte gehouden.