Groep 5 en 6 is een gecombineerde groep. Er zitten 7 leerlingen in groep 5 en 15 in groep 6. Op maandag en dinsdag hebben ze les van Juf Manon en op woensdag, donderdag en vrijdag van juf Geertje.

Op de ochtenden wordt er hard gewerkt aan technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en rekenen. De kinderen hebben een dagtaak waarop ze kunnen zien wat er gedaan moet worden en waarop ze kunnen afstrepen wat klaar is.

In groep 5 en 6 werken we met Snappet. De opgaven van taal, spelling en rekenen worden op een tablet gemaakt. Uitrekenen doen de kinderen op papier. Begrijpend lezen en schrijven doen we ook op papier.

Tijdens de ochtenden wordt er ook veelvuldig geoefend op de computer met Rekentuin, Words and Birds en Nieuwsbegrip (hierop kunnen de kinderen ook thuis inloggen en oefenen).

De leerlingen krijgen huiswerk mee. Groep 5 1 blad per week en groep 6 2 bladen.

Op de middagen wordt er aandacht besteed aan:
Onderzoekend leren. Hierbinnen werken we thematisch. Binnen de verschillende thema’s komen alle zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) en handvaardigheid en techniek aan bod. Verder wordt er geoefend met het stellen van eigen vragen, het opzoeken van informatie, het verwerken van informatie en het presenteren aan een groep.

Sociaal emotionele ontwikkeling (methode KiVa)
Engels
Muziek
Verkeer
Topografie
Schooltv
Spreekbeurt

De gymnastieklessen zijn op woensdagmorgen en vrijdagmiddag.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Copyright © Generaal van den Boschschool Willemsoord