Activiteiten

Schoolreizen
Elk jaar maken we met de diverse groepen een schoolreisje. Groep 1/2 gaat naar de Naturij in Drachten. Groep 3 t/m 6 gaat naar de natuurschool in Lauwersoog. Groep 7/8 gaat 4 dagen naar Terschelling.

Sport
Elk jaar doen we mee aan de Avondvierdaagse te Steenwijk (vrijwillig en georganiseerd door de OR)).
Ook bij het schoolvoetbaltoernooi voor jongens- en meisjesteams zijn we van de partij.
In zwembad “t Tolhekke” wordt jaarlijks in samenwerking met de basisscholen van Steenwijkerwold en Eesveen een sportdag georganiseerd voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. Via de gemeente Steenwijk doen we elk jaar mee aan het scholierensport-project, waarbij kinderen van groep 6 t/m 8 tegen een kleine vergoeding in de gelegenheid worden gesteld kennis te maken met allerlei verschillende sporten.
Omdat we bewegen erg belangrijk vinden participeren we ook dit schooljaar in het project “ Ik Lekker Fit”. Dit project wordt gesubsidieerd door de gemeente Steenwijkerland.

Excursies
Als het enigszins mogelijk is gaan we, meestal naar aanleiding van een thema (Topondernemers, wereldoriëntatie) of een project, een excursie maken of bezoeken we een museum of tentoonstelling.
Binnen de ouderbijdrage is hier geld voor gereserveerd.

Overige activiteiten
• Vanuit de school en de peuterzaal i.s.m. de ouderraden wordt er een jaarlijkse Sint Maartenoptocht en een Palmpaasoptocht georganiseerd.
• Groep 7/8 doet mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Daarnaast doet groep 1/2 elk jaar mee aan het Nationale Voorleesontbijt.
• Aan de Kinderboekenweek wordt veel aandacht besteed.
• Elk jaar besteden we aandacht aan de nationale rekendag en doen de hele goede rekenaars mee met de Kangoeroewedstrijd.
• De kinderen van groep 7/8 kunnen elk schooljaar gebruik maken van een typecursus op school na schooltijd.
• Muziekschool Scala uit Meppel geeft AMV lessen (Algemeen muzikale vorming) na schooltijd. Dit is een 2-jarige cursus.
• Eens in de twee jaar voeren we met de hele school een musical op. Groep 7/8 speelt de hoofdrol en de andere groepen verzorgen een onderdeel binnen de musical. Dit wordt begeleid door een specialist en uitgevoerd in de Meenthe of in de tent van het Koloniefeest.
• De kerstviering start met ouders, broertjes en zusjes in de kerk en vervolgens gaan we samen eten op school. De ouderraad verzorgt de kerstmaaltijd. Naast de kerstviering proberen wij via een tweejaarlijkse kerstmarkt geld in te zamelen, met een wisselend goed doel.
• Daarnaast doen we eens per twee jaar voor de kerst mee aan de actie Schoenendoos. Elk kind vult samen met de ouders een doos voor een kind in een ontwikkelingsland. Op school wordt daar in de lessen aandacht aan besteed.